Fyr vid havet

Alla som kommunicerar med någon annan har nytta av MI

Emma-Klara

Vad är motiverande samtal och vad är det inte?

Motiverande samtal (MI) är ett redskap för bra kommunikation mellan människor. Det kan vara med personer utanför din verksamhet, eller mellan personer inom verksamheten. Vi kan använda MI för att minska konflikter och spänningar i ett samtal. Vi kan också öka sannolikheten för att de vi pratar med ska ta till sig det vi vill förmedla. Det kan också ge grunden till en bra arbetsmiljö genom respektfull och lyssnande kommunikation.  

MI kan effektivisera både när det gäller tid, kraft och resurser och för att öka förståelsen mellan människor. Det är också ett bra verktyg för att hjälpa människor till förändring. MI kan användas både individuellt och i större grupper och dessutom i både tal och skrift, och är på det sättet mycket användbart. 

Det är inget konstigt eller konstlat med metoden, utan de flesta av oss använder redan omedvetet vissa delar av MI-metoden. Genom träning i MI kan du utveckla din förmåga till mer medveten kommunikation för att underlätta samtal, förståelse och förändring.   

Mer information om MI finns på MINT-Nordics hemsida: 

Nyttan med MI

Jag ser MI som ett verktyg för bra kommunikation mellan människor. Det är dessutom ett bra redskap för att hjälpa människor till förändring,
MI kan användas både individuellt och i större grupper och dessutom i både tal och skrift, och är på det sättet ett mycket användbart.

Växande redskap 
MI har använts inom vårdsfären under flera årtionden, men har under senare år även applicerats inom myndighetsvärlden, av veterinärer och idrottstränare.   

Det ger mig verktyg för hur jag ska ta upp saker och få till en förändring

Kajsa

Det som MI bygger på ger också en bra grund att arbeta på, utifrån t ex den statliga värdegrunden – det handlar mycket om respekt och att lyssna för att verkligen förstå och kunna möta den man kommunicerar med just där den befinner sig, utan att för den skull backa från det budskap man själv vill föra fram.   

Karin

Din MI-anda smittar av sig! :)

Från utvärdering av utbildning

Ditt engagemang och din kunskap inspirerar! Vill bli som du när jag blir stor.

Från utvärdering av utbildning

Vill du lära dig mer om MI? 
Hör av dig så kan vi prata mer!

Utsikt genom gammalt fönster i mycket tjock vägg (foto Hillevi Upmanis)
Sök