Två kamelmular

Trygg och tydlig kommunikation i arbetet

Nå fram till den du pratar med

Känn lugn och trygghet i din kommunikation. 
Du får konkreta verktyg och strategier för att nå fram till den du pratar med.

Föreläsningar  Utbildningar  Feedback  Coaching

Nyhetsbrev
Om du vill kan du få gratis tips och inspiration inom kommunikation och motiverande samtal genom mitt nyhetsbrev. Om du väljer att prenumerera landar brevet i din mejl ungefär varannan vecka. 

Utbildning i kommunikation och motiverande samtal

Ni får praktiskt kunskap om hur ni kommunicerar för att nå fram till dem ni pratar med. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar, och skräddarsys utifrån ert behov,

Hör av er så svarar jag på era frågor, och vi pratar igenom vad ni behöver, vill ha och vilket upplägg som skulle passa er. 

Digital introduktionsutbildning för nyanställda som arbetar på kommunernas miljökontor
En digital utbildning för att introducera nyanställda inspektörer i motiverande samtal, så att de sedan kan slussas in i det pågående MI-arbetet på arbetsplatsen. Du kan läsa mer om den här: Motiverande samtal - introduktion för arbete inom miljö, hälsa, livsmedel

Föreläsning om kommunikation och motiverande samtal
Ni får veta mer om kommunikation och motiverande samtal (MI), tips och inspiration kring hur vi människor fungerar och hur vi kan nå fram till den eller de vi pratar med.  

Föreläsningen är vanligen 1-2 timmar och ni kan få den på plats hos er eller digitalt om det passar er bättre. 

Feedback, coaching och övningar
Praktisk övning, personlig feedback och coaching är det bästa sättet att verkligen lära sig att nå fram till den du pratar med.
Personlig feedback och coaching görs vanligen i grupper om 1-3 personer och 1-2 timmar beroende på antal deltagare. 

Gruppen kan vara något större vid övningstillfällen med inriktning på olika delar inom kommunikation och motiverande samtal. 
Då anpassas övningarna och nivån utifrån era önskemål, behov och deltagare.  

Implementering av kunskap
För att implementera och upprätthålla er nya kunskap i er organisation behövs ett löpande arbete. 
Det kan till exempel handla om att integrera kunskapen så att den blir en naturlig del av arbetet, fortbildning, utveckling och/eller integrering av nyanställda.  

Hör av er så pratar vi igenom era funderingar, läget hos er och de behov ni har. Utifrån det tar jag fram förslag som passar hos er.  

Du lyckades följa gruppen, med alla våra olikheter! Fantastiskt!

Från utvärdering av utbildning

Engagerad utbildningsledare. Toppkvalite på henne. Gör mycket information lättsmält.

Från utvärdering av utbildning

Detta hör till det bästa jag har gjort i mitt yrkesliv.

ÅF

Mycket proffsig o engagerad!

Från utvärdering av utbildning

Min upplevelse av dig som MI-coach har varit att du på  ett väldigt respektfullt sätt tagit dig an gruppens önskemål och svårigheter. 
Du har alltid anpassat innehållet till gruppen. Du har varit prestigelös i att kunna ändra fokus om gruppen har velat eller behövt det. Trots detta har du alltid upplevts som väldigt förberedd.   

Linda

Hillevi är en pedagogisk, tydlig och tålmodig lärare.  

Anita

Fint jobbat med att knyta MI till allas olika arbetsområden!

Från utvärdering av utbildning

Super bra ledare, så engagerad o brinner för ämnet. Är flexibel och tar vid efter frågorna.

Från utvärdering av utbildning

Du är och har varit en väldigt bra MI-coach för oss

IN

Stort tack. Du har varit mycket inspirerande och bjudit på dina erfarenheter o din kunskap.

Från utvärdering av utbildning

Det har varit så bra. Jag kommer inte på någon förbättringspotential.

Från utvärdering av utbildning

Fantastiskt bra utbildning & utbildningsledare! Lättsam att lyssna på

Från utvärdering av utbildning
Gammaldags blå telefonkiosk vid en röd laduvägg

Jag har stor användning av MI, både i mitt tillsynsarbete och i mitt arbete som samordnare av en större arbetsgrupp. Jag har också haft stor nytta av MI under min tid som tillförordnad enhetschef.

Alla som har en arbetsledande roll och funktion har nytta av det förhållningssätt som MI innebär i samtalen med sina medarbetare. 

Paula

Du har en stor kunskap om MI och konsten att lära ut MI. 

LA

Med MI har jag fått en bredare kunskap och förståelse för våra olikheter och styrkor i det

Emma

Bra lärare, engagerad/engagerande. Keep up the good work!!

Från utvärdering av utbildning

Du har gjort ett helt fantastiskt jobb

ME

Det här var bra: Utbildningsledarens flexibilitet, lyhördhet för oss och våra olika behov.

Från utvärdering av utbildning

Bra exempel från kursledarens egna arbetsliv.

Från utvärdering av utbildning

Vill du veta mer innan ni bestämmer er? 
Hör av er så berättar jag!

Sök